Proficiat aan de vormelingen!

Proficiat aan de vormelingen!

Op zondag 1 mei 2022 ontvingen de leerlingen van het zesde leerjaar het Heilig Vormsel. Het voltallige schoolteam wenst hem van harte proficiat!