schoolopvang

BETALENDE OPVANG

IEDERE SCHOOLDAG
van 6u.30 u. tot  8u.20 en van 16u.15 tot 18u.30

woensdag van 11u.35  tot 15u.00;
vanaf 15u.00 naar Duimelootje

vrijdag van 15u.15 tot 18u.30

Op elk moment van de opvang is er steeds een bevoegd persoon aanwezig bij de kinderen. 

De verantwoordelijken voor de kinderopvang zijn (tijdens de opvanguren) bereikbaar op het nummer  0493 320531.

's morgens:

De kinderen spelen in de eetzaal tot 7u.45. Daarna gaan ze naar de overdekte speelplaats of de kleuterspeelplaats.
’s Morgens wordt er niet op de grasperken gespeeld.
De leerlingen van het lager stappen om 8u.20 (belteken) naar de speelplaats van het lager. De kleuters blijven op de kleuterspeelplaats.

woensdagmiddag:

Leerlingen die niet tijdig (om 11u.20) de school verlaten:

  1. wachten in de overdekte speelplaats als ze worden opgehaald tussen 11u.20 en 11u.35
  2. wachten (eveneens) in de overdekte speelplaats als ze worden opgehaald tussen 11u.20 en 12u.15
  3. gaan onmiddellijk naar de eetzaal indien ze op school eten (enkel boterhammen op woensdag)
  4. de schoolopvang eindigt om 15u.00, de kinderen die dan nog aanwezig zijn worden -onder begeleiding naar de gemeentelijke opvang (= Duimelootje) gebracht

’s avonds:

Leerlingen die niet tijdig (om 16u.00; om 15u.00 op vrijdag) kunnen worden afgehaald:

  1. wachten in de overdekte speelplaats als ze worden opgehaald tussen 16u.00 en 16u.15 (15u.00 - 15u.15 op vrijdag
  2. wachten op de kleuterspeelplaats als ze in de opvang moeten blijven (= langer dan 16u.15) (15u.15 op vrijdag)

Vanaf 16u.15 (15u.15 op vrijdag) wordt er binnen en/of buiten gespeeld (ook op de grasvelden). Dit is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden (sneeuw, regen, temperatuur, …)

Op “huiswerkdagen” kunnen de kinderen, die dit wensen, hun huiswerk maken in de eetzaal van 16u.00 tot 17u.00, op maan-, dins- en donderdag. Er is steeds een leerkracht aanwezig bij de leerlingen die hun huistaak maken.
Wie studie volgt, wacht aan de haag en vertrekt samen -met de leerkracht- naar de eetzaal (via de asfaltweg en de bijkeuken).

In de loop van het tweede trimester (van elk schooljaar) ontvangen de ouders een attest -per kind- met daarop het bedrag dat werd betaald voor de opvang.                                          

NIEUWE TARIEVEN VOOR DE OPVANG VANAF  03/09/2018

opvang ’s morgens:

aankomst op school

1 kind

2 kinderen

3 kinderen

tussen 6u.50 en 7u.20

€ 3,30

€ 4,95

€ 7,29

tussen 7u.20 en 7u.50

€ 2,20

€ 3,30

€ 4,86

tussen 7u.50 en 8u.20

€ 1,10

€ 1,65

€ 2,43

 

opvang ’s avonds:

vertrek naar huis

1 kind

2 kinderen

3 kinderen

tussen 16u.15 en 16u.45

€ 1,10

€ 1,65

€ 2,48

tussen 16u.45 en 17u.15

€ 2,20

€ 3,30

€ 4,95

tussen 17u.15 en 17u.45

€ 3,30

€ 6,60

€ 9,90

tussen 17u.45 en 18u.15

€5,50

€ 8,25

€ 2,38

tussen 18u.15 en 18u.30

€ 5,30

€ 7,95

€ 11,93