schoolopvang

BETALENDE OPVANG

IEDERE SCHOOLDAG
van 6.30 u. tot  8.20 u. en van 16.15 u. tot 18.30 u.

woensdag van 11.35 u. tot 15.00 u.;
vanaf 15.00 u. naar Duimelootje

vrijdag van 15.15 u. tot 18.30 u.

Op elk moment van de opvang is er steeds een bevoegd persoon aanwezig bij de kinderen. 

De verantwoordelijken voor de kinderopvang zijn (tijdens de opvanguren) bereikbaar op het nummer  0493 320531.

's morgens:

De kinderen spelen in de eetzaal tot 7.45 u. Daarna gaan ze naar de overdekte speelplaats of de kleuterspeelplaats.
’s Morgens wordt er niet op de grasperken gespeeld.
De leerlingen van het lager stappen om 8.20 u.(belteken) naar de speelplaats van het lager. De kleuters blijven op de kleuterspeelplaats.

woensdagmiddag:

Leerlingen die niet tijdig (om 11.20 u.) de school verlaten:

  1. wachten in de overdekte speelplaats als ze worden opgehaald tussen 11.20 u. en 11.35 u.
  2. wachten (eveneens) in de overdekte speelplaats als ze worden opgehaald tussen 11.20 u. en 12.15 u.
  3. gaan onmiddellijk naar de eetzaal indien ze op school eten (enkel boterhammen op woensdag)
  4. de schoolopvang eindigt om 15.00 u., de kinderen die dan nog aanwezig zijn worden -onder begeleiding naar de gemeentelijke opvang (= Duimelootje) gebracht

’s avonds:

Leerlingen die niet tijdig (om 16.00 u.; om 15.00 u. op vrijdag) kunnen worden afgehaald:

  1. wachten in de overdekte speelplaats als ze worden opgehaald tussen 16.00 u.en 16.15 u. (15.00 u. - 15.15 u. op vrijdag
  2. wachten op de kleuterspeelplaats als ze in de opvang moeten blijven (= langer dan 16.15 u.) (15.15 u. op vrijdag)

Vanaf 16u.15 (15u.15 op vrijdag) wordt er binnen en/of buiten gespeeld (ook op de grasvelden). Dit is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden (sneeuw, regen, temperatuur, …)

Op “huiswerkdagen” kunnen de kinderen, die dit wensen, hun huiswerk maken in de eetzaal van 16.00 u. tot 17.00 u., op maan-, dins- en donderdag. Er is steeds een leerkracht aanwezig bij de leerlingen die hun huistaak maken.
Wie studie volgt, wacht aan de haag en vertrekt samen -met de leerkracht- naar de eetzaal (via de asfaltweg en de bijkeuken).

In de loop van het tweede trimester (van elk schooljaar) ontvangen de ouders een attest -per kind- met daarop het bedrag dat werd betaald voor de opvang.                                          

NIEUWE TARIEVEN VOOR DE OPVANG VANAF  01-09-2021

opvang ’s morgens:

aankomst op school

1 kind

2 kinderen

3 kinderen

tussen 6.50 u. en 7.20 u.

€ 3,60

€ 5,40

€ 8,10

tussen 7.20 u. en 7.50 u.

€ 2,40

€ 3,60

€ 5,40

tussen 7.50 u. en 8.20 u.

€ 1,20

€ 1,80

€ 2,70

 

opvang ’s avonds:

vertrek naar huis

1 kind

2 kinderen

3 kinderen

tussen 16.15 u. en 16.45 u.

€ 1,20

€ 1,80

€ 2,70

tussen 16.45 u. en 17.15 u.

€ 2,40

€ 3,60

€ 5,40

tussen 17.15 u. en 17.45 u.

€ 3,60

€ 5,40

€ 8,10

tussen 17.45 u. en 18.15 u.

€ 4,80

€ 7,20

€ 10,80

tussen 18.15 u. en 18.30 u.

€ 6,00

€ 9,00

€ 13,50