zorgvisie

Uw kind centraal in een zorgzame school:

 1. Vanuit een directe, krachtige en stimulerende omgeving dragen we zorg voor het optimaal ontdekken, ontwikkelen en benutten van de talenten van IEDER KIND.
 2. We stellen uw kind centraal met daaromheen de geborgenheid  van de school waarin leerkrachten , zorgcoördinator, zorgbegeleiders en directeur samenwerken met de ouders om elke leerling de zorg te geven waarop hij recht heeft.

 3. Zorg is een teamgebeuren. De basis voor een goede zorgverlening is samenwerking en overleg. We denken hierbij aan alle betrokken leerkrachten, ouders, leerlingen en externe partners.
  1. Vanuit een veilig pedagogisch klimaat bieden we een brede preventieve basiszorg.

  2. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voorziet de leerkracht verhoogde zorg via de interne klasdifferentiatie.
  3. Voor een kleiner aantal leerlingen volstaat de verhoogde zorg niet. Met alle betrokkenen wordt dan gezocht naar bijkomende ondersteuning en verdere begeleiding door de zorgbegeleider. Met de ouders en de leerling wordt overlegd over specifieke maatregelen zoals compenseren, remediëren  dispenseren en indien nodig werken op een eigen leerlijn. Deze maatregelen worden beschreven in een handelingsplan dat regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd wordt.

  4. Voor een zeer klein aantal leerlingen is een overstap naar een school op maat zinvol.